กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก

2023030225f9e794323b453885f5181f1b624d0b172744_p39516

ยรรยง  คุโรวาท ประธานโครงการยกย่องเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม  มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร ประชุมคณะกรรมการฯ อาทิ ปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ผู้แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พล.ต.ต.สมนึก  น้อยคงผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล  เพชรินทร์มีสัตย์ธรรม ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.   พริ้มเพรา  วงศ์สุทธิรัตน์ ผู้แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด   ผ่องใส  ศรีวังพล ผู้จัดการสถานีวิทยุ สวพ..FM91สาวิตรี  บริพัตร ณ อยุธยา  วิไล  ตั้งสิน วิทยฐานกรณ์  อัจฉราวดี  ชัยสุวิรัตน์เพื่อคัดเลือกผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม รวมทั้งสิ้น 6 กลุ่มอาชีพ (คือ ตำรวจจราจร , พนักงานกวาดถนน , พนักงานขับรถประจำทาง ขสมก. , พนักงานขับรถประจำทาง บขส. , ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , พลเมืองดีและจิตอาสา) เข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในงาน“วันหม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม  ประจำปี 2566 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์  รางวัลประกอบด้วย โล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” / เงินรางวัล ๆ ละ 10,000 บาท / เข็มเชิดชูเกียรติ  / ประกาศเกียรติคุณในหนังสือที่ระลึกการจัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ Princessngamchit.org ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2566 ติดต่อได้ที่ไลน์ไอดี 080-4042439

 20230302b2a787e727d8abc75d588f1ea78c413f172715_p30396

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ