กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

กรมการท่องเที่ยวขอเชิญชวนผู้ประกอบการภาคบริการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวเข้าร่วมอบรม

0eab3d6417c84508c365ab5bfbaf5be1

6f30ff5f1b1a3baaa26e163eeb2ba445

🗣️ กรมการท่องเที่ยวขอเชิญชวนผู้ประกอบการภาคบริการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว เข้าร่วมการอบรมเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการภาคบริการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวประเภทรถตู้ปรับอากาศสำหรับนักท่องเที่ยว และรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว ดังนี้

- เทรนด์การท่องเที่ยวไทย และมาตรฐานการบริการรถตู้ปรับอากาศสำหรับนักท่องเที่ยวและรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว
- หลักปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สู่การเป็นผู้ประกอบการต้นแบบ ตามมาตรฐานการบริการรถตู้ปรับอากาศสำหรับนักท่องเที่ยวและรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว และมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus)
- เส้นทางสู่ผู้ประกอบการต้นแบบภาคบริการขนส่งทางถนน เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน : Journeying Responsibly Advancing Transport Standards for Sustainable Tourism

📣 วันอบรม วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom
📝 สามารถลงทะเบียนได้ทาง https://qr.codes/ljYnJC 

 

🗣️ การอบรมเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการภาคบริการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวประเภทเรือรับจ้างเพื่อการท่องเที่ยว ผ่านระบบ Zoom

📣 โดยหัวข้อการอบรมประกอบด้วย
- เทรนด์การท่องเที่ยว และกับมาตรฐานการบริการเรือรับจ้างเพื่อการท่องเที่ยว
- หลักปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สู่การเป็นผู้ประกอบการต้นแบบ ตามมาตรฐานการบริการเรือรับจ้างเพื่อการท่องเที่ยว
- เส้นทางสู่ผู้ประกอบการต้นแบบภาคบริการขนส่งทางน้ำ เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน : Journeying Responsibly Advancing Transport Standards for Sustainable Tourism

📍 วันอบรม วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom

📝 สามารถลงทะเบียนได้ทาง https://qr.codes/ljYnJC 

#DOT #กรมการท่องเที่ยว

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ