กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

เชิญชวนเข้าร่วม โครงการประกวดผลิตคลิปสั้น

c6ec1c9d64e91c7c3a85579605da9e62

           มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกสถาบัน ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปสั้น แนะนำเรื่อง (Trailer) จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 44 เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 245,000 บาท พร้อมรับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ