กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

กรม สบส.เปิดคอร์สปั้นครูสอนนวดน้ำมันหอมระเหย ป้อนตลาดบุคลากรสุขภาพที่กำลังขาดแคลน

422a6924E4EC0949-19A4-8D37-5835-A56E7115444A

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.) พร้อมด้วยทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. นายพรเทพ ล้อมพรม รักษาการผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ร่วมเปิดการอบรมวิทยากรการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2566 เพื่อผลิตวิทยากรการนวดน้ำมันหอมระเหย ที่มีคุณภาพ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างบุคลากรสาขาที่ขาดแคลนออกสู่ตลาดบริการสุขภาพ ด้วยทฤษฎีแน่น ฝึกปฏิบัติจริง (โดยได้รับความอนุเคราะห์เตียงนวดน้ำมันจาก ม.รังสิต) เป็นการนำสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ(Health for Wealth) สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ผู้ให้บริการในธุรกิจสปา นวดไทย ผสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย ที่โดดเด่นด้วยสมุนไพรไทยที่นำมาเป็นส่วนผสม ส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรไทยผู้ปลูกสมุนไพรได้อีกทางหนึ่ง

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ