กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

กรม สบส. รุกจัดทำแผนเฝ้าระวังด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2

303103307n6F6758A4-4281-3276-38C9-01E2C78F1132

          วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมแผนปฏิบัติการการเฝ้าระวังด้านคุ้มครองผู้บริโภคของระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อทบทวนร่างแผนปฏิบัติการด้านการ เฝ้าระวังด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และกำหนดแผนงานโครงการสำคัญระยะ 1 ปี ให้เกิดการขับเคลื่อนเฝ้าระวังด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองในการรับบริการด้านระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน ปลอดภัย และสมประโยชน์ต่อไป

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ