กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

อธิบดี กรม สบส. เข้าร่วมการประชุม The First International Planning Meeting (IPM) of Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan

311817104n

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00น. ตามเวลาประเทศไทยคณะผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นำโดยนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วย นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการกองแบบแผน และ นางเสาวภา จงกิตติพงศ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ
เข้าร่วมการประชุม The First International Planning Meeting (IPM) of Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan ประกอบด้วย Theme of Expo 2025 / Masterplan / Operations / Virtual Expo and ICT / Pavilion admission และกฎระเบียบการเข้าร่วมงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทก่อสร้างประเทศญี่ปุ่น ณ ชั้น 10 ศูนย์ประชุมนานาชาติโอซากา นครโอซากาประเทศญี่ปุ่น
313019392n
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ