กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

กรม สบส. ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข

312483581nAC04FE87-5D33-98F7-A008-E79B94F088EE

วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2565) ณ วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข และถวายจตุปัจจัย โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ