กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565

316689132n

เช้าวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 เพื่อระลึกถึงการตั้งกรมสาธารณสุข และความสำคัญของงานสาธารณสุขที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดรูปธรรมในการดูแลสุขภาพประชาชน โดยมีนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขร่วมในพิธี

316286077n

316326771n

317444491n

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ