กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

n10

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการตามข้อเสนอของนายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

ให้จ่ายค่าตอบแทน อสม. 500 บาท โดยให้ต่อเป็นระยะๆ เป็นเวลา 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2564)

n8

ศูนย์ส่งเสริมระบบงานบริการดิจิทัล ให้บริการตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าใช้ระบบ Biz portal

ที่เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และระบบดิจิทัลต่างๆของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โทรศัพท์ 0 2193 7005 , 0 2193 7000 ต่อ 18210, 18107

n5-1

n5-2

ขั้นตอนการยื่นชำระค่าธรรมเนียมรายปีและต่ออายุใบอนุญาต คลินิกและโรงพยาบาลผ่านออนไลน์

 

n7

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มัณฑนากร วิศวกรไฟฟ้า วิศวกร(ด้านสิ่งแวดล้อม) วิศวกร(ด้านชีวการแพทย์) วิศวกรโยธา นายช่างไฟฟ้า นายช่างเครื่องกล และเจ้าพนักงานสื่อสาร รวมจำนวน 32 อัตรา ในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

n4

ศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ เปิดระบบออนไลน์ให้ผู้ประกอบการ ยื่นขออนุญาตเปิดคลินิก โรงพยาบาลเอกชนและสปา ทางเว็บไซต์ biz.govchannel.go.th นำร่องในเขต กทม. ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

n3

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวม 10 สาย (จำนวน 28 อัตรา) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 13 พ.ย.63

n1-2n1

 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เชิญชวนผู้รับบริการใช้ระบบจองคิวออนไลน์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยให้บริการงานด้านสถานพยาบาล คลินิก โรงพยาบาลเอกชน การประกอบโรคศิลปะ เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ระบบใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิว นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้รับบริการในการยื่นขออนุญาต เปลี่ยนแปลง ชำระค่าธรรมเนียม และอื่นๆ ในงานสถานพยาบาล คลินิก และโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลที่ขอรับรองด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ขออนุญาตดำเนินการตั้งครรภ์แทน การประกอบ โรคศิลปะ 8 สาขา 2 ศาสตร์ การโฆษณาสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา พนักงานนวด ผู้ดำเนินการสปา โดยเฉพาะในช่วงสิ้นปีจะมีผู้รับบริการมาติดต่อทำธุรกรรมชำระค่าธรรมเนียมการขออนุญาตสถานพยาบาลเป็นจำนวนมาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้พัฒนาระบบจองคิวออนไลน์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยเป็นระบบที่สามารถเลือกกำหนดวันและเวลาในการจองคิว สามารถทำรายการผ่านคอมพิวเตอร์ PC Tablet หรือมือถือ ทำได้ทุกที่ และสามารถจองคิวผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เปิดช่องเคาน์เตอร์เฉพาะสำหรับผู้รับบริการที่จองคิวออนไลน์ เพื่อลดการรอคิว ผู้รับบริการสามารถแสดงเอกสารการจองคิวในระบบผ่านมือถือ โดยไม่ต้อง print เอกสาร เพียงแค่ยื่นหลักฐาน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ก็สามารถทำธุรกรรมได้ ทำให้ง่าย สะดวก ไม่เสียเวลา และไม่ต้องรอคิว ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดระบบจองคิวออนไลน์ โดยขั้นตอนการใช้บริการที่สะดวกง่าย โดยเข้าไปที่เว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (www.hss.moph.go.th) หรือระบบจองคิวออนไลน์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (queue.hss.moph.go.th) เลือกหน่วยบริการและประเภทงานที่ต้องการรับบริการ กรอกรายละเอียดข้อมูลการจองให้ครบถ้วน ระบบจะสุ่มรหัสอ้างอิงเลข 6 หลัก หลังจากจองเสร็จสิ้นแล้ว สามารถนำหลักฐานการจองมายื่นขอรับบริการได้ที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามวันและเวลาที่ผู้รับบริการได้จองคิวไว้ โดยสามารถจองคิวล่วงหน้าได้ 7 วันทำการ ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยผู้รับบริการสามารถเลือกธุรกรรมในการทำรายการผ่านทางระบบจองคิวออนไลน์ 1 ธุรกรรม ต่อ 1 คิว หากผู้รับบริการมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน กรม สบส. 1426

n6

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยใช้บัตรประชาชนตัวจริงไม่ต้องถ่ายสำเนา ในการติดต่อขอรับบริการต่าง ๆ ในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ยกเว้นกรณีมอบอำนาจ ยังคงต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 

 

หน้าที่ 45 จาก 45

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ