กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

กรม สบส. ร่วมส่งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน (Liaison Officer) สําหรับการประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12

64351

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  โดย กองสุขภาพระหว่างประเทศ ได้ร่วมส่งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน (Liaison Officer) สําหรับการประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12  และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยมีบุคลากรที่ได้รับคัดเลือก ดังนี้ ดร.ภักดี กลั่นภักดี นางสาวการะเกด เอี่ยมฉลาด นางสาวประกายวัง ยุทธวีระวงศ์ และนางสาวรฐา พิมพ์ภูเขียว และได้เข้าร่วมการอบรมการปฏิบัติหน้าที่ด้านพิธีการและประสานงาน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมจัสมิน โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพมหานคร

64307  64305

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ