กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เป็นประธานการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2566

311008496n

วันนี้ (20 ตุลาคม 2565) ณ โรงแรมไฮเพลส จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับการบริการมาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพที่ดีต่อไป

312462690n

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ