กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

กรม สบส. แนะใช้สุขบัญญัติแห่งชาติ ป้องกันอุบัติภัยในสถานการณ์น้ำท่วม ด้วยความไม่ประมาท

311588249_489528183209442_291365695362858276_n

กรม สบส. แนะประชาชน ใช้สุขบัญญัติแห่งชาติ ป้องกันอุบัติภัยด้วยความไม่ประมาท ในสถานการณ์น้ำท่วม ป้องกันสัตว์มีพิษกัด ใช้ไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง และดูแลตนเองหลังน้ำลด
​นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตด้วย กรม สบส. มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ จึงมีคำแนะนำประชาชนให้ใช้หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ได้แก่ สุขบัญญัติแห่งชาติ ข้อ 7 การป้องกันอุบัติภัยด้วยความไม่ประมาท โดยเฉพาะการป้องกันสัตว์มีพิษกัดต่อย หากสวมรองเท้าควรสังเกตสิ่งผิดปกติข้างในหรือควรเคาะรองเท้าก่อนสวมใส่ เพราะอาจมีตะขาบ แมงป่อง หรือสัตว์มีพิษอื่นๆ ในรองเท้า การใส่ใจดูแลซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ อาจมีสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษเข้ามาอาศัยในบ้านได้ หากจำเป็นต้องลุยน้ำที่ท่วมขังก็ควรสวมรองเท้าบูทและใช้ไม้เคาะไล่ด้านข้างและด้านหน้าก่อนผ่านไป จัดสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบ โล่ง สว่าง ป้องกันสัตว์หลบซ่อน หากมีสิ่งผิดปกติที่ไม่สามารถจัดการได้ ควรแจ้งขอความช่วยเหลือ โทร. 1669 หรือ โทร. 1784 นอกจากนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ควรระมัดระวัง โดยก่อนน้ำท่วมให้ปลดสะพานไฟ (คัตเอาท์) ย้ายของขึ้นที่สูง โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้า หากบ้านมี 2 ชั้น ควรมีสวิตซ์แยกแต่ละชั้น ปิดสวิตซ์ เบรกเกอร์ชั้นล่าง สำหรับบ้านชั้นเดียวงดใช้ไฟฟ้าและย้ายพำนักที่อื่นชั่วคราว ควรสังเกตให้อยู่ห่างสายไฟฟ้า 2-3 เมตร และหากพบเห็นสายไฟฟ้าขาด ห้ามเข้าใกล้ กรณีเมื่อน้ำลดแล้ว ควรเปิดประตู หน้าต่าง ระบายอากาศ โดยสังเกต และระวังสัตว์อันตรายที่มากับน้ำ ตัดระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟดูดก่อน สวมอุปกรณ์ป้องกัน และเดินอย่างระมัดระวัง หากได้กลิ่นแก๊สให้รีบปิดทันที อย่าทำให้เกิดประกายไฟ และสิ่งสำคัญเมื่อน้ำลดระดับถึงข้อเท้าแล้วให้เตรียมอุปกรณ์และเริ่มทำความสะอาด ระวังการลื่นล้มระหว่างทำความสะอาดเพราะอาจมีคราบต่างๆ ที่ทำให้ ลื่นล้มได้ง่าย
 
ด้านนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากสุขบัญญัติแห่งชาติ ข้อ 7 การป้องกันอุบัติภัยด้วยความไม่ประมาทแล้ว ยังมีสุขบัญญัติแห่งชาติ ข้ออื่นๆ ที่มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เช่น ข้อ 4 ควรรับประทานอาหารปรุงสุกสะอาด หากรับประทานอาหารที่ไม่ได้ผ่านการปรุงสุก อาจทำให้อุจจาระร่วงได้ ข้อ 3 ควรล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย ข้อ 1 ดูแลทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ที่ถูกน้ำท่วมให้สะอาดและจัดให้เป็นระเบียบ และที่สำคัญ ข้อ 10 มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม ซึ่งสุขบัญญัติแห่งชาติ นั้น เป็นหลักปฏิบัติที่ประชาชนทุกคนทุกกลุ่มวัย สามารถนำไปปฏิบัติได้ทุกสถานการณ์ หากปฏิบัติจนเป็นนิสัยและสม่ำเสมอแล้ว จะทำให้สุขภาพจิตดี ร่างกายแข็งแรง ป้องกันปัญหาสุขภาพได้ เสมือนเกราะป้องกันที่ติดตัวไปได้ตลอดเวลาในทุกช่วงวัยของผู้ที่ปฏิบัติ
311602069_489528239876103_7820500627262412565_n
 
311594465_489528223209438_2822006861490781158_n
 
311616436_489528193209441_8254472628356267867_n
 
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ