กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

กรม สบส. เผยวัยรุ่นมองการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติ แนะ “รักที่ปลอดภัยใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้ง” ในวันแห่งความรัก

66021401_p32634

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ ในช่วงวันวาเลนไทน์ พบร้อยละ 77.7 วัยรุ่นมองการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติ แนะสุขบัญญัติ  “รักที่ปลอดภัย ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้ง” 

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ในวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรัก ซึ่งหลายคนให้ความสำคัญในการแสดงความรักในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษาได้ทำการสำรวจเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในประเด็นความคิดเห็นของวัยรุ่นต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ ในช่วงวันวาเลนไทน์ ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2566  จำนวน 5,097 คน ในทุกภูมิภาค สะท้อนมุมมองความคิดเห็นของวัยรุ่นที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์ เช่น มองว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์เป็นเรื่องปกติ ร้อยละ 77.7 และมองว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์ เพียงครั้งเดียว ไม่ส่งผลกับชีวิต ร้อยละ 58.6 จากประเด็นดังกล่าวมีโอกาสนำไปสู่พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม และไม่พร้อม อาจทำให้เกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ แนะวัยรุ่นปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ข้อ 5 งดสุรา สารเสพติด และการสำส่อนทางเพศ เพื่อลดความเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย พึงระลึกไว้เสมอ “รักที่ปลอดภัย ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้ง”  

ด้านนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสื่อสารเตือนภัยสุขภาพในหัวข้อ SEX ในยุค 5G ภาพสะท้อนจากการเฝ้าระวัง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ทาง facebook กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเครือข่ายสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมีวิทยากรนายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษา ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย นายสุรพัศ์โยธิน บูรณานนท์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก และนางสาวมะลิ ไพฑูรย์เนรมิต ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

66021402_p50020

66021403_p48214

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ