กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

n6

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยใช้บัตรประชาชนตัวจริงไม่ต้องถ่ายสำเนา ในการติดต่อขอรับบริการต่าง ๆ ในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ยกเว้นกรณีมอบอำนาจ ยังคงต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ