กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

สบส. แจ้งช่องทางติดต่อขอรับท่อ/เครื่องผลิตออกซิเจน สำหรับผู้ป่วยติดเชื่อโควิด-19 ไม่มีค่าใช้จ่าย

s__18849949

          ศูนย์สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อขอรับท่อ/เครื่องผลิตออกซิเจนทางการแพทย์ เติมก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ ผ่าน สามช่องทาง

1) สายด่วน 1426 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

2) เว็บไซต์ http://oxygen.hss.moph.go.th

3) เครือข่ายจิตอาสาต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ