กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

สื่อมัลติมีเดีย

HAPPY PLACE ตอน กลับบ้านปลอดภัย ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์

เผยแพร่ : 19 เมษายน 2567 อ่าน : 16 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

รายการ Exclusive Health Talk ตอน “Smart Card อสม นวัตกรรมเพื่อสุขภาพชุมชน” EP.2

เผยแพร่ : 19 เมษายน 2567 อ่าน : 15 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 49 รู้จัก อสม. ผู้ดูแลสุขภาพ

เผยแพร่ : 18 เมษายน 2567 อ่าน : 22 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

บัตร smat card อสม. เพื่อพี่น้อง อสม .

เผยแพร่ : 18 เมษายน 2567 อ่าน : 35 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 48 Post Vacation Blues ภาวะอารมณ์เศร้าหลังหยุดยาว

เผยแพร่ : 01 เมษายน 2567 อ่าน : 43 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

รายการ Exclusive Health Talk ตอน “Smart Card อสม นวัตกรรมเพื่อสุขภาพชุมชน” EP.2

เผยแพร่ : 01 เมษายน 2567 อ่าน : 34 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 47 ตำบลจัดการสุขภาพ คืออะไร

เผยแพร่ : 01 เมษายน 2567 อ่าน : 36 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

รายการ Exclusive Health Talk ตอน “Smart Card อสม นวัตกรรมเพื่อสุขภาพชุมชน”

เผยแพร่ : 01 เมษายน 2567 อ่าน : 43 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 46 ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ตัวการร้ายก่ออันตรายต่อร่างกาย

เผยแพร่ : 01 เมษายน 2567 อ่าน : 37 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 45 รพ.เอกชน-คลินิก ต้องแสดงค่ารักษาพยาบาล

เผยแพร่ : 29 มีนาคม 2567 อ่าน : 123 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 44 7 เรื่องคลินิกเอกชนโฆษณาได้

เผยแพร่ : 29 มีนาคม 2567 อ่าน : 135 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 43 ตักบาตรสุขภาพ

เผยแพร่ : 29 มีนาคม 2567 อ่าน : 195 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

บทความ

“ยาลูกกลอน” อีกหนึ่งรูปแบบยาแผนโบราณ ที่เกิดจากการนำสมุนไพรมาบด แล้วนำผงยาที่ได้ มาคลุกเคล้ากับน้ำผึ้งจนยึดเกาะกัน ปั้นเป็นเม็ดกลม สมัยโบราณใช้วิธีตากแดดจนแห้งสนิทแล้วเก็บใส่ขวดโหลสามารถเก็บไว้กินได้นาน... อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 อ่าน : 336 ครั้ง บทความ

การรู้จักป้องกันโรคอย่างถูกวิธี จะช่วยควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคได้ ความพอดี คือ  การสร้างความสมดุล ความเหมาะสม ร่างกายของเรามีกลไกในการปรับสมดุลเพื่อต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ... อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 อ่าน : 103 ครั้ง บทความ

โรคเบาหวาน หลายๆ คนอาจคิดว่าเป็นได้เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ความจริงแล้วเบาหวานสามารถ    เกิดในเด็กได้เช่นกัน  ซึ่งเกิดจากการขาดอินซูลิน หรือการทำงานของอินซูลินบกพร่อง... อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 อ่าน : 105 ครั้ง บทความ

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากการติดเชื้อไวรัสเรบีส์ (Rabies) ซึ่งพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นพาหะนำโรคสู่คน เช่น หมา แมว... อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 อ่าน : 101 ครั้ง บทความ

สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญมากสำหรับร่างกาย เพราะมีหน้าที่ในการควบคุมระบบต่างๆ ของร่างกาย   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบความคิด ความจำต่างๆ ซึ่งเมื่ออายุมากขึ้นอาจจะเกิดความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างเนื้อเยื่อของสมองได้... อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 อ่าน : 110 ครั้ง บทความ

สุขภาพดี ด้วยสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ “สุขบัญญัติแห่งชาติ” เป็นแนวทางการปฏิบัติตนหรือการดูแลสุขภาพพื้นฐาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งอันตรายต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น... อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 13 ตุลาคม 2566 อ่าน : 6949 ครั้ง บทความ

กรม สบส. ออกมาตรการป้องกันโควิด-19 เต็มรูปแบบ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

line_album

           กรม สบส.กำหนดมาตรการเต็มรูปแบบป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หลัง ศบค. ไฟเขียวให้กลับมาเปิดกิจการได้ โดยต้องลงทะเบียนและประเมินตนเองก่อนเปิดให้บริการ และต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า จำกัดเวลาไม่เกินรายละ 2 ชั่วโมง ส่วนการอบตัว อบสมุนไพร และอบไอน้ำ ยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ

          ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่าหลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้มีการผ่อนคลายมาตรการให้สถานประกอบการกลับมาเปิดดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งหนึ่งในนั้น คือกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นวดเพื่อสุขภาพหรือนวดเพื่อเสริมความงาม  สปา) ที่อยู่ในความดูแลของ สธ. โดยกรม สบส. ได้กำหนดมาตรการเพื่อรองรับการผ่อนคลายการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และมีการจัดสัมมนาชี้แจงให้แก่ผู้ประกอบการทราบแล้วเมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา ผ่านโปรแกรม WebEx โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา รวมกว่า 300 คน ทันตแพทย์อาคม  ย้ำว่าผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สิ่งที่สำคัญคือสถานประกอบการทุกแห่งจะต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ไทยเซฟไทย (Thai Save Thai)และผ่านการประเมินตนเองที่เว็บไซต์ของกรม สบส. (spa.hss.moph.go.th/Self) ก่อนเปิดให้บริการ เมื่อผ่านการลงทะเบียนและประเมินตนเองแล้ว สามารถให้บริการได้ทุกเมนูตามปกติ แต่ยังไม่อนุญาตให้เปิดบริการอบตัว อบสมุนไพร และอบไอน้ำ  โดยร้านต้องคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกวัน ด้วยแอปพลิเคชั่นที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ต้องจัดให้มีระบบจองคิวล่วงหน้า จำกัดเวลาให้บริการไม่เกินรายละ2 ชั่วโมงผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยและเฟซชิลด์(Face shield)หรือแว่นตาทุกครั้งที่ให้บริการ หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง ควรตรวจด้วยชุดตรวจ ATK หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ได้สนับสนุนชุดตรวจ ATK แก่ผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยให้ลงทะเบียนรับผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง สำหรับการให้บริการประเภทการใช้น้ำเพื่อสุขภาพในกิจการสปา ผู้เข้ารับบริการต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ราชการกำหนด หรือมีผลตรวจยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนใช้บริการ ด้วยวิธี RT-PCR หรือโดยการใช้ชุดตรวจ(Antigen Test Kit (ATK) อย่างไรก็ตามแม้ว่า ศบค.จะมีการคลายล็อกให้เปิดกิจการได้แล้ว แต่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพในแต่ละจังหวัดจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งเปิด-ปิดสถานที่ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดด้วย

          “ช่วงที่ผ่านมากรม สบส.ไม่พบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากการให้บริการ หรือรับบริการจากสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ทั้งร้านนวด หรือสปา ชี้ให้เห็นว่าสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทุกแห่งต่างตระหนักและให้ความสำคัญในการช่วยกันเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี ซึ่งกรม สบส.ในฐานะของหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแล กำกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องขอขอบคุณผู้ประกอบกิจการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบกิจการฯ ในช่วงระยะเวลาที่มีคำสั่งปิดกิจการเป็นการชั่วคราว กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการออกมาตรการเยียวยา เช่น ขยายระยะเวลาการงดเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการรายปีออกไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2565 เพื่อลดภาระและบรรเทาผลกระทบให้แก่ผู้ประกอบการ” ทันตแพทย์อาคมกล่าว

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ