กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

อธิบดีกรม สบส. นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท. และ อสม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

422a0162B1193889-CDAC-5CDE-5037-2E8728535497

วันนี้ (19 ตุลาคม 2565) นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดี กรม สบส. และคณะผู้บริหารกรม สบส. ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 และศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพ รองเท้าบูทยาง และยาเวชภัณฑ์ ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอจังหาร และอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ