กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จัดประชุมคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566 

line_album_24_2_66__p36726

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 -13:30 น.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จัดประชุมคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566 (68) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานการประชุมแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนายพรเทพ ล้อมพรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เข้าร่วมประชุมทั้งทาง online และ onsite ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี

line_album_24_2_6602__p22720  line_album_24_2_6603__p72856

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ