กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

อินโฟกราฟิก หัวข้อ “สถานพยาบาลต้องรู้” 10 เรื่องknow

 

1.ห้องตรวจโรคที่มีพื้นที่ปิดมิดชิด ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ร่วมให้บริการ เพื่อความปลอดภัย

know1

 

2.ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีผู้ดำเนินการสถานพยาบาล

know2-

 

3.การนำแพทย์มาให้บริการประจำสถานพยาบาล

know31

 

4.การแสดงหลักฐานเกี่ยวกับแพทย์ฯ

know4-

 

5.แพทย์ที่ให้บริการต้องมีใบอนุญาต

know5-

 

6.การคัดกรอง ตรวจสอบ แพทย์ผู้ให้บริการฯ

know6-

 

7.การนำแพทย์ต่างชาติมาให้บริการ

know7

 

8.การจัดบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

know8-

9.การต่ออายุใบอนุญาต

know9-

 

10.การโฆษณาสถานพยาบาล

know10-

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ