กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

สบส. ขอ Talk ตอน ระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)

v108

การขออนุญาตเปิดคลินิก โรงพยาบาลเอกชน ร้านสปา

แบบครบ จบในจุดเดียว ต้องทำอย่างไร

รายการ สบส. ขอ Talk มีคำตอบ ไปรับชมกันได้เลยครับ

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ