กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

กรม สบส. เฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัย พายุฝนตกหนัก พร้อมส่งทีมเอ็มเสิร์ทช่วยเหลือสถานพยาบาลภาครัฐ

650824

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อุทกภัย พายุฝนตกหนักทั่วไทย พร้อมส่งทีมเอ็มเสิร์ทช่วยเหลือสถานพยาบาลภาครัฐ กู้วิกฤติระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสื่อสาร เครื่องมือแพทย์ และอาคารสถานที่ พร้อมให้บริการประชาชน

          นายแพทย์ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า จากสถานการณ์ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2565 ที่อาจมีฝนตกอย่างหนักทำให้เกิดน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากได้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงได้เตรียมจัดทีมเอ็มเสิร์ท (Medical Supportive Emergency Response Team : MSERT) หรือทีมวิศวกรฉุกเฉินจากกองแบบแผน กองวิศวกรรมการแพทย์ และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1- 12 ทั่วประเทศ พร้อมให้ความช่วยเหลือสถานพยาบาลภาครัฐที่ถูกน้ำท่วม ที่อาจส่งผลกระทบกับระบบต่างๆ ที่ขาดไม่ได้ในสถานพยาบาลภาครัฐ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสื่อสาร เครื่องมือแพทย์ และอาคารสถานที่ ที่ต้องให้บริการประชาชน นอกจากนี้ยังมีสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขศึกษาในช่วงการเตรียมการก่อนน้ำท่วม ขณะน้ำท่วม และหลังน้ำลด ที่ให้กองสุขศึกษา กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 – 12 ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ช่วงสถานการณ์น้ำท่วม  

          ด้านนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ช่วยเหลือกู้วิกฤติสถานพยาบาลภาครัฐนั้น ต้องอาศัยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องหาพิกัดดาวเทียม ระบบกล้อง และอุปกรณ์ต่างๆ ที่สำคัญเพื่อใช้ในสถานการณ์น้ำท่วมที่มีประสิทธิภาพ เช่น ชุดซ่อมบำรุง เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการบำรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ปั๊มน้ำ เครื่องฉีดน้ำ เครื่องเป่าลม และอุปกรณ์อื่นๆ นอกจากนี้ยังต้องใช้ระบบไฟฟ้า คือ 1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลัก 2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ซึ่งต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองทดแทนเมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลักเกิดการขัดข้องได้ทันที  3) ระบบโซลาร์เซลล์ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ควบคุมและจัดเก็บพลังงานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์สื่อสารในการขอรับความช่วยเหลือ รวมถึงการดำรงชีพในกรณีที่ไฟฟ้า    ถูกตัดขาดเมื่อน้ำท่วมสูง ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้ และ 4) ต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดลากจูง สำหรับภาคสนาม ทั้งนี้ทาง กรม สบส. พร้อมสนับสนุนทีมเอ็มเสิร์ทเพื่อให้การช่วยเหลือในสถานการณ์ภาวะวิกฤติต่างๆ ไม่ใช่เฉพาะอุทกภัย ทั้งนี้ยังรวมถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ แผ่นดินไหว วาตภัยที่มีผลกระทบต่อสถานพยาบาลภาครัฐ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนต่อไปได้ โดยสถานพยาบาลภาครัฐที่ต้องการขอรับการสนับสนุนทีมเอ็มเสิร์ทสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพในพื้นที่ในการให้การช่วยเหลือต่อไป

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ