กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

กรม สบส. รับเรื่องร้องเรียนกรณีศัลยกรรมทำพิษ พร้อมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

line_album_650902-_
          วันนี้ (2 กันยายน 2565) ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มอบหมายให้นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม และผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองกฎหมาย และศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน กรณีได้รับความเสียหายจากการทำศัลยกรรมเสริมความงามจากคลินิกแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมดำเนินการตรวจสอบ และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยประชาชนที่ได้รับเสียหายจากการรับบริการในสถานพยาบาลเอกชน สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางสายด่วน กรม สบส. 1426

line_album_650902-_0_

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ