กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส.เป็นประธานการประชุมนำเสนอภารกิจของหน่วยงานส่วนกลาง

311166302n

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมข้างห้องอธิบดี นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานการประชุมนำเสนอภารกิจของหน่วยงานส่วนกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยรองอธิบดีฯ นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ และผู้บริหารในส่วนกลาง โดยมีการนำเสนอภารกิจด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งงานสนับสนุน

311058104n 310975934n

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ