กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

สื่อมัลติมีเดีย

3 วิธี ปกป้องเด็กจากภัยบุหรี่ไฟฟ้า

เผยแพร่ : 10 มิถุนายน 2567 อ่าน : 247 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

รายการ Exclusive Health Talk ตอน การออกแบบอาคารป้องกัน PM 2 5

เผยแพร่ : 10 มิถุนายน 2567 อ่าน : 229 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

รณรงค์งดสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยหลัก I Stop I Block I Tell I Be Strong

เผยแพร่ : 10 มิถุนายน 2567 อ่าน : 242 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 58 มะเร็งตับ ตรวจคัดกรองเร็ว รักษาได้

เผยแพร่ : 05 มิถุนายน 2567 อ่าน : 54 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

Motion Graphic เบาหวานในเด็ก เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

เผยแพร่ : 04 มิถุนายน 2567 อ่าน : 22 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 112 แผ่นดินไหว เราต้องไหว

เผยแพร่ : 04 มิถุนายน 2567 อ่าน : 19 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

HAPPY PLACE ตอน ป้องกันภัยร้าย ติดเชื้อถึงตาย จากโรคพิษสุนัขบ้า

เผยแพร่ : 04 มิถุนายน 2567 อ่าน : 15 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

HAPPY PLACE ตอน กลับบ้านปลอดภัย ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์

เผยแพร่ : 19 เมษายน 2567 อ่าน : 78 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 49 รู้จัก อสม. ผู้ดูแลสุขภาพ

เผยแพร่ : 18 เมษายน 2567 อ่าน : 96 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

บัตร smat card อสม. เพื่อพี่น้อง อสม .

เผยแพร่ : 18 เมษายน 2567 อ่าน : 126 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 48 Post Vacation Blues ภาวะอารมณ์เศร้าหลังหยุดยาว

เผยแพร่ : 01 เมษายน 2567 อ่าน : 88 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

รายการ Exclusive Health Talk ตอน “Smart Card อสม นวัตกรรมเพื่อสุขภาพชุมชน” EP.2

เผยแพร่ : 01 เมษายน 2567 อ่าน : 83 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

บทความ

  “พอด” หรือบุหรี่ไฟฟ้า มีสารเคมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีผลต่อสุขภาพผู้สูบและผู้ใกล้ชิด หนึ่งในสารเคมีอันตราย คือ “นิโคติน”... อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 03 พฤษภาคม 2567 อ่าน : 613 ครั้ง บทความ

  บุหรี่ไฟฟ้า คืออะไร ? บุหรี่ไฟฟ้าหรือที่วัยรุ่นเรียกว่า “พอด” คือ อุปกรณ์การสูบชนิดหนึ่งที่ถูกนำไปใช้กับน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้า เป็นไอระเหยด้วยความร้อน... อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 03 พฤษภาคม 2567 อ่าน : 222 ครั้ง บทความ

“ยาลูกกลอน” อีกหนึ่งรูปแบบยาแผนโบราณ ที่เกิดจากการนำสมุนไพรมาบด แล้วนำผงยาที่ได้ มาคลุกเคล้ากับน้ำผึ้งจนยึดเกาะกัน ปั้นเป็นเม็ดกลม สมัยโบราณใช้วิธีตากแดดจนแห้งสนิทแล้วเก็บใส่ขวดโหลสามารถเก็บไว้กินได้นาน... อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 อ่าน : 928 ครั้ง บทความ

การรู้จักป้องกันโรคอย่างถูกวิธี จะช่วยควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคได้ ความพอดี คือ  การสร้างความสมดุล ความเหมาะสม ร่างกายของเรามีกลไกในการปรับสมดุลเพื่อต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ... อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 อ่าน : 177 ครั้ง บทความ

โรคเบาหวาน หลายๆ คนอาจคิดว่าเป็นได้เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ความจริงแล้วเบาหวานสามารถ    เกิดในเด็กได้เช่นกัน  ซึ่งเกิดจากการขาดอินซูลิน หรือการทำงานของอินซูลินบกพร่อง... อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 อ่าน : 156 ครั้ง บทความ

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากการติดเชื้อไวรัสเรบีส์ (Rabies) ซึ่งพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นพาหะนำโรคสู่คน เช่น หมา แมว... อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 อ่าน : 143 ครั้ง บทความ

กรม สบส.จับมือ ม.เวสเทิร์น และ Wellness & Health Care Business Opportunity for Executive เปิดตัวโครงการพัฒนาทักษะผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชม.

line_album_3-2-65_๒๒๐๒๐๓_05CE0F81F-7749-4897-11D7-70D34769C84C

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และหลักสูตร Wellness & Health Care Business Opportunity for Executive (WHB) ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุตามหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ของกรม สบส. มุ่งสร้างบุคลากรที่มีทักษะและ เจตคติที่ดี สามารถประกอบอาชีพการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

          บ่ายวันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2565) ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือ เพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และคณะผู้ศึกษาหลักสูตร Wellness & Health Care Business Opportunity for Executive รุ่นที่ 1 ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม สบส.ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ.2563 เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงกำกับดูแลให้กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง มีมาตรฐานครบถ้วนในทุกด้าน ทั้งสถานที่ บริการ และความปลอดภัย โดยปัจจุบันมีผู้ให้บริการในสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ยื่นขอขึ้นทะเบียนเข้ามาในระบบแล้วกว่า 6,500 ราย ซึ่งคาดว่าทั่วประเทศมีผู้ให้บริการ ประมาณ 20,000 ราย ดังนั้น เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะกับประชาชนทั่วไปที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือว่างงานที่มีความสนใจและมีความต้องการในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงให้ได้มีโอกาสไปประกอบอาชีพและช่วยเหลือสังคม จึงเป็นที่มาของการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในวันนี้ ทั้ง 3 หน่วยงานจะร่วมกันดำเนินการจัดทำโครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 420 ชั่วโมง ของกรม สบส. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สนับสนุนค่าฝึกอบรม ค่าที่พัก และหลักสูตร WHB ร่วมให้การสนับสนุนด้วย ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบุคลากรที่จะประกอบอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ และมีการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีทักษะและความสามารถที่เหมาะสมกับรายได้ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะเริ่มฝึกอบรมในพฤษภาคม 2565 – ธันวาคม 2559 รวมระยะเวลา 5 ปี 

          ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวต่อว่า โครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ กรม สบส.จะให้การสนับสนุน และรับผิดชอบในการพิจารณา และให้การรับรองหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 420 ชั่วโมง พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ วิทยากร และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดอบรมตามโครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ จะแบ่งเป็น 14 ระยะๆ ละ 9 รุ่น จำนวน 116 รุ่นๆ ละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 5,040 คน ทั้งนี้ ประชาชนหรือผู้ให้บริการฯ ที่มีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อได้ที่  อ.จุฬาภรณ์  ม่วงดิษฐ์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2122163

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ