กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

กรม สบส. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย และ อสส.ร่วมเป็นหู เป็นตา ขจัดภัยสุขภาพจากหมอเถื่อน คลินิกเถื่อน

line_album_66_8_23__1_p74767

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังสถานพยาบาล เสริมองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในเขตกรุงเทพฯ ร่วมเป็นหู เป็นตา เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายของสถานพยาบาล ขจัดคลินิกเถื่อน หมอเถื่อน ให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ปลอดภัย

สบส. เข้มมาตรฐานการผลิตบุคลากรด้านบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) เข้มมาตรฐานการผลิตบุคลากรด้านบริการสุขภาพ (พนักงานนวด/สปา  พนักงานดูแลผู้สูงอายุ)  สถาบันที่ผลิตต้องได้รับอนุมัติหลักสูตรก่อนเปิดสอน บุคลากรต้องผ่านการขึ้นทะเบียน เตรียมจัดสัมมนาสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรม สบส.  23 สิงหาคมนี้ เพื่อส่งเสริมการผลิตบุคลากรให้มีคุณภาพ  คุ้มครองให้ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัย

กรม สบส. จับมือเนคเทคยกระดับแพลตฟอร์มออนไลน์ระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 

s__290738055CAD09A2-86B4-3300-43DF-12DD45D3603E

กรม สบส. ร่วมมือเนคเทค พัฒนายกระดับแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ออนไลน์ภายใต้ชื่อ RMC PLUS เชื่อมต่อฐานข้อมูลเครื่องมือแพทย์ทั่วประเทศ ส่งผลให้การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในสถานพยาบาลมีความเพียงพอ พร้อมใช้งาน และได้รับการบำรุงรักษาอย่างมีมาตรฐาน

กรม สบส.ร่วมภาคีขับเคลื่อนยกระดับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ดันไทยเป็นผู้นำการท่องเที่ยวระดับโลก

line_album_-___1_p60682

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ร่วมภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนขับเคลื่อนยกระดับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “Medical Hub Forum” นำ 4 ผลผลิตหลัก มาใช้ในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ผลักดันประเทศไทยสู่ผู้นำในธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

กรม สบส. เชิดชูเครือข่ายแกนนำสุขภาพ สื่อสารความรู้เข้าถึงประชาชน เกิดการจัดการปัญหาทางด้านสุขภาพได้ด้วยตนเอง 

s__29032628_p98364

กรม สบส. มอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณให้กับเครือข่ายแกนนำสุขภาพ รวม 140 รางวัล  ผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขศึกษาและสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง สามารถจัดการปัญหาสุขภาพได้ด้วยตนเอง 

กรม สบส. จับมือ ธปท. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับบริการทางการแพทย์ชาวต่างชาติใน รพ.เอกชน ใช้เป็นฐานกำหนดแผนอุตสาหกรรมการแพทย์ และบริการสุขภาพครบวงจร

สุระAEC38116-9130-C8C2-950B-AFF262357F67

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดประชุมชี้แจงการเก็บแบบสำรวจข้อมูลสถานพยาบาลในเชิงเศรษฐกิจสุขภาพรองรับนโยบาย Medical Hub ประจำปี 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลการรับบริการทางการแพทย์ และกำหนดทิศทางในการผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของภูมิภาค (Medical Hub)

กรม สบส. พัฒนาต้นแบบโครงข่ายเทคโนโลยีตรวจสอบการแพร่กระจายเชื้อห้องความดันลบในโรงพยาบาล

s__290079744B4A6036-7FF4-98E2-91BB-11878EDCC308

กรม สบส. พัฒนาต้นแบบโครงข่ายเทคโนโลยีตรวจสอบการกระจายเชื้อห้องความดันลบในโรงพยาบาลสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และญาติผู้ป่วย ป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

กรม สบส. ย้ำสถานพยาบาลเอกชนทั่วไทย เตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยฉุกเฉินตามนโยบาย UCEP รับหยุดยาว 6 วัน

line_album_-___1_p44468

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ย้ำสถานพยาบาลเอกชนเตรียมพร้อมรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ช่วงวันหยุดยาว 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566 เน้นทุกแห่งยึดหลักมนุษยธรรม ให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยทุกราย ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลทุกแห่ง ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 72 ชั่วโมงแรก ตามนโยบาย UCEP 

กรม สบส. ร่วม คปภ.พัฒนาประกันภัยเสริมความงาม คุ้มครองทั้งผู้รับบริการและแพทย์

66071701_p74876

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยเสริมความงาม 3 ประเภท คุ้มครองทั้งผู้รับบริการ และแพทย์ พร้อมให้การช่วยเหลือเยียวยา จ่ายค่าเสียหาย หากเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการรับบริการเสริมความงาม

หน้าที่ 9 จาก 45

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ