กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

9d0517a9a55efd3e02e38ca8613aecb7

           กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  (กรม สบส.) จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) HS4 ในการรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลภาครัฐ สร้างการรับรู้และสนับสนุนให้สถานพยาบาลดำเนินงานตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ

พรุ่งนี้ !! สบส. พร้อม สพฉ. เตรียมลงสอบ รพ.วิภาราม จากการปฏิเสธผู้ป่วยต่างชาติ จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต

80b015da772dc446cf4c9f51ffc29b2a

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข พร้อมสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เตรียมลงสอบข้อเท็จจริงจากโรงพยาบาลวิภาราม ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 หลังพบเบาะแสการปฏิเสธรักษาผู้ป่วยต่างชาติ จนเป็นเหตุให้การรักษาล่าช่าจนผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลาต่อมา

6e76ba04409c73edf355cf9f8717390a

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ร่วมกับกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (กก.4 บก.ปคบ.) บุกทลายคลินิกเสริมความงามเถื่อน ในคอนโดมิเนียม ย่านพัฒนาการ พบชาวต่างชาติมากระทำการเป็นหมอเถื่อนลักลอบให้บริการเสริมความงาม สั่งฟันโทษ 7 กระทง พร้อมผลักดันกลับประเทศทันที

กรม สบส. ชวน อสม.อบรมหลักสูตรการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพิ่มศักยภาพในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

bd96d8b9b498ad7bd6892d00a674d777

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ชวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมอบรม E-Learning หลักสูตรการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพิ่มศักยภาพ อสม.ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการ สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการอยู่อาศัย เอื้อต่อการมีสุขภาพดีแก่ประชาชน

10b85a67e29a7a220e14b5a4ef126f58

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข จ่อขยายการยื่นขออนุญาตงานบริการสถานพยาบาลผ่านระบบ Bizportal สู่ส่วนภูมิภาค นำร่องใน 12 จังหวัด พร้อมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนางานบริการแพลตฟอร์มกลาง งานบริการภาครัฐสำหรับภาคธุรกิจ Biz Portal และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เริ่มใช้ระบบได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

กรม สบส.จัดทีมสอบ รพ.เอกชน ย่านพัฒนาการ ปฏิเสธผู้ป่วยฉุกเฉิน

718de89c3d630b6c2ece576b68bb8028

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข สั่งการพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชน ย่านพัฒนาการ หลังได้รับเบาะแสปฏิเสธรักษาชาวต่างชาติ ซึ่งได้รับบาดเจ็บทางถนนจนหมดสติ หากพบปฏิเสธจริง ลงดาบทันที

กรม สบส. เปิดอบรมใช้เครื่องวิทยุสื่อสารด้านการแพทย์  พร้อมรับมือช่วยเหลือประชาชนยามภัยพิบัติ

2ff5d3047fc46870f23bfc88b9f21579

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องมือวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (synthersizer) ประจำปี 2567 สร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักการ วิธีใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมให้สามารถพร้อมรับความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติ เริ่มรับสมัครตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

          นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ปัจจุบันระบบสื่อสารสำหรับการแพทย์และการสาธารณสุข มีความสำคัญเพราะเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ทั้งภาวะปกติและภัยพิบัติ และยังพบว่าระบบวิทยุสื่อสารเป็นเพียงระบบเดียวที่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงต้องมีการจัดการเครื่องวิทยุคมนาคม เพื่อให้ระบบสื่อสารข่ายกระทรวงสาธารณสุข มีความพร้อมต่อการใช้งาน สามารถรองรับการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชน กรม สบส. โดยกองวิศวกรรมการแพทย์ ได้เปิดอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องมือวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (synthersizer) กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2567 แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร อาทิ ระเบียบว่าด้วยการใช้การควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกระทรวงสาธารณสุข ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นต้น หลักการใช้งาน เทคนิค วิธีการ รวมถึงวิธีการดูแล บำรุงรักษาเครื่องวิทยุคมนาคม ให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือที่รวดเร็ว ฉับไว มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วอย่างมีระบบแบบแผนใช้งานได้อย่างถูกต้อง ลดการสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินให้มากที่สุด

          นพ.ภานุวัฒน์ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมหลักสูตรดังกล่าว เปิดอบรม 2 รุ่นๆ ละ 100 คน โดยเริ่มการอบรม รุ่นที่ 1 ในวันที่ 10-11 มกราคม 2567 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2567
ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. 08 1138 0213

d542ae07333423380a483a4612f095ac

 

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรม สบส. ออกประกาศกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์อื่น ของ อสม. สนับสนุนการปฏิบัติงาน และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จาก อสม.

0cae6d7fc2df0340b5c5315b399d4ab3

กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์อื่นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2566 สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. และป้องกันองค์กรภาคเอกชนแสวงหาผลประโยชน์จากการให้สิทธิประโยชน์แก่ อสม. โดยกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สิทธิประโยชน์อื่นสำหรับ อสม. 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพ 2. ด้านสุขภาพ 3. ด้านบริการ สินค้าอุปโภค บริโภค วัสดุอุปกรณ์ หรือทรัพยากรอื่น

หน้าที่ 5 จาก 45

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ