กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

0eb19aff079505a7ab4c5204942c0576

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ รุ่น 3 จำนวน 40 คน พัฒนาศักยภาพและทักษะวิทยากรด้านการบริการสุขภาพให้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ พร้อมปั้นเป็นวิทยากรมืออาชีพสู่สถาบันการศึกษา องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

0b345cd503fce91530c409b08871f80e

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพกับนโยบาย 12+1 สู่มาตรฐานโรงพยาบาลต้นแบบศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมการแพทย์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แก่สถานพยาบาลภาครัฐทุกระดับ ในการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลและการบริการสุขภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและส่งมอบงานบริการที่มีคุณภาพสู่ประชาชน

8978ded7649509033cf7f04650505b52

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2567) ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพสาขาน้ำพุร้อน ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย กับคณะผู้บริหารและสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชิซุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสายน้ำพุร้อนของประเทศไทย ให้เป็นหมุดหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม

7d21a507c33cafe6e2152a33da40eb6c

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2567) ณ กองบังคับการปราบปราม นายแพทย์ ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมแถลงข่าวผลการตรวจจับคลินิก 5 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดระยอง พบเป็นคลินิกเถื่อน 4 แห่ง ใช้ร้านเสริมสวย และบ้านพักให้บริการฉีดสารเสริมความงาม พร้อมจับกุมผู้ต้องหา 6 ราย เป็นหมอเถื่อน 4 ราย แพทย์จริง 1 ราย ตรวจยึดของกลาง 96 รายการ มูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

c7dd9d6f4b4e7296d98f562f96929e77

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2567) ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานและสักขีพยาน

f9e4ee957f3efb1e931cb05be23a3b71

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข จัดเวทีประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. 2568 - 2577) จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนานาชาติ พร้อมจ่อชงเข้า ครม.พิจารณาต่อไป

91b6049ff59d636bebd14119abddb652

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มหลักสูตรนวดหน้าเพื่อสุขภาพและความงาม 60 ชม. เป็นหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการป้อนบุคลากรคุณภาพออกสู่ตลาดบริการสุขภาพสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการ  

bceaeed2d31f4d2c3972f13a4639ba48

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ร่วมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และบริษัทสมาชิก พัฒนาระบบประกันสุขภาพสำหรับกรณีการตั้งครรภ์แทน ดูแลสุขภาพ และรักษาพยาบาลโรคหรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์แทนแก่แม่อุ้มบุญตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนคลอด คาดแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2567

78b2504c1ab168d9f01128b8e5680900

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข พบคนไทยนิยมกินหมูกระทะถึงร้อยละ 32.1 และมี 5 พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้ติดโรคไข้หูดับ และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คือ ไม่แยกตะเกียบคีบอาหารดิบกับอาหารสด กินหมูสามชั้น ดื่มน้ำอัดลม เน้นกินอาหารทะเล และกินอิ่มเกินปกติ

หน้าที่ 3 จาก 45

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ