กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) คว้ารางวัลองค์กรเกียรติยศ จากผลงาน “ยกระดับยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.) สู่เครือข่ายทรงพลัง” โดยทำการสร้างจิตอาสาแก่เยาวชนกว่า 20,000 คน ให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ และเป็นผู้นำด้านสื่อสารสุขภาพ และร่วมขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพของชุมชน 

f50b7162e7126436aa23d0d54bad5168

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมกองสุขศึกษา อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมหาวิทยาลัยจุนเทนโด (Juntendo University) เพื่อร่วมกันในการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีในระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว รวมทั้งการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงานในมิติของระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยมี นพ.อัครพล คุรุศาสตรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมเป็นสักขีพยาน

298c5b1d2ce25ddb031999f4211b2d5b

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วย ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียนจากนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ "กัน จอมพลัง"ในกรณี หญิงสาวรายหนึ่งรับบริการศัลยกรรมและเกิดอาการช็อกจนเป็นผู้ป่วยติดเตียงมานานกว่า 5 ปี โดยมีค่ารักษาพยาบาลในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาสูงถึง 30 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับการเยียวยาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด โดยนายแพทย์สุระฯ ยืนยันว่าจะดำเนินการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแน่นอน

b69962154fbb04f2942078f559dc2888

วันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และ อสม. กว่า 1,450 คน เข้าร่วมงาน

2c4f0b3c915ba6d9ad58ddbef3114c83

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เผยอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์โดยใช้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ของไทย ปี 2567 พุ่งสูงถึงร้อยละ 48.53 และมีแววเพิ่มอย่างต่อเนื่อง พร้อมเตรียมแผนผลักดันให้ผู้มีบุตรยากเข้าถึงเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์อย่างทั่วถึง

19f47b802e2c68956126651b7f40990b

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ดึงพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ร่วมต้านโรคและภัยสุขภาพ ป้องกัน 6 กลุ่มเสี่ยง จากโรคลมแดด ภัยเงียบจากอากาศร้อนที่คร่าชีวิตชาวไทยนับสิบรายต่อปี

f98b8e813ba064023327e2f12cd12912

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2567) ณ ห้องประชุมสุขศึกษา อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับกลุ่มนโยบายอุตสาหกรรมการค้าและบริการ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น(METI) โดยมี นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.อัครพล คุรุศาสตรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมเป็นสักขีพยาน

6d26f2be8bc19c07d708be517cacc000

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข แนะสถานพยาบาลภาครัฐ และเอกชนทุกแห่ง ยื่นขออนุญาตรับรองมาตรฐานการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ กับกรม สบส. ก่อนเปิดให้บริการ มิฉะนั้นจะถือว่ากระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

0f54d9d0a2339687eeec51f43bdd1aa4

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2567) ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วย นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.อัครพล คุรุศาสตรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าร่วมต้อนรับและหารือด้านการแพทย์และสุขภาพกับคณะผู้แทนจาก OSTIM Medical Industry Cluster ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชนด้านการแพทย์และสุขภาพของสาธารณรัฐตุรกี

หน้าที่ 2 จาก 45

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ